EBALUAKETA / EVALUACIÓN (200611BIR)


2020ko ekainaren 11a


Mahai-ingurua: "COVID-19 y la igualdad en el ámbito económico: aprendizajes y propuestas"


(Emakunde birtuala - "Garbira pasatzeko zirriborroak")

* SEXUA:
Aukera ezazu hauetako bat
* ADINA:
Aukera ezazu hauetako bat
*

BALORA ITZAZU 1ETIK (BAXUEN) 6RA (ALTUEN) HURRENGO ALDERDI HAUEK:


  1 2 3 4 5 6
1.- Hitzaldiaren balorazio orokorra
2.- Edukia
3.- Hizlariak
4.- Moderazioa
5.- Antolaketa
6.- Alderdi teknikoak
ADIERAZ EZAZU JORRATUTAKO ZEIN ALDERDITAN SAKONDU NAHIKO ZENUKE:

JORRATUTAKO GAIARI BURUZKO EKARPENAK ETA PROPOSAMENAK ETA BESTELAKO IRADOKIZUNAK: